0 προϊόντα | 0,00
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση με κριτήρια

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω φίλτρα για να αναζητήσετε προϊόντα που ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης

-- Κατηγορία - Χρήση --

Εκκίνηση πλυστικκού μηχανήματος Makita


«ΒΗΜΑΤΑ ΣΩΣΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

Η διαδικασία σωστής σύνδεσης των εξαρτημάτων και εκκίνησης του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης το προστατεύει από αχρείαστες βλάβες και παράλληλα βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του κατά τη χρήση.

Είναι σημαντικό να μη μένει αέρας εντός της αντλίας νερού του μηχανήματος προκειμένου α αποφευχθούν συμπτώματα "σταξίματος - πιτσιλίσματος" και ασταθούς πίεσης κατά τη λειτουργία. Επιπλέον, αέρας που παραμένει στην αντλία μπορεί να προκαλέσει ζημία τόσο στην ίδια την αντλία όσο και σε άλλα μηχανικά μέρη του πλυστικού.

 

1.Φροντίστε να είναι ανοιχτή η παροχή νερού (π.χ. λάστιχο) πριν τη συνδέσετε στο μηχάνημα.

Αυτό σας εξασφαλίζει ότι όποιος αέρας υπάρχει εντός του λάστιχου (παροχή νερού) δεν θα διοχετευτεί στην αντλία του πλυστικού μηχανήματος.

                               

 

 

2.Συνδέστε το λάστιχο παροχής νερού στο ειδικό φίλτρο εισερχόμενου νερού του μηχανήματος

                                

3.Αφήστε το νερό να εισέλθει στο μηχάνημα διατηρώντας το πλυστικό σβηστό.

Αφήστε το νερό να "τρέξει" για κάποια δευτερόλεπτα ή μέχρι να σταματήσει το στάξιμο στο σημείο σύνδεσης.

                                 

 

4.Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα εξερχόμενου νερού στην αντλία (πίσω πλευρά του μηχανήματος).

                                 

 

5.Αφήστε το νερό να εισέλθει του ελαστικού σωλήνα.

Πιθανώς να στάξει το νερό αρχικά μέχρι η αντλία του μηχανήματος να διώξει όλο τον αέρα.

                                  

 

6.Συνδέστε το πιστόλι του πλυστικού στον ελαστικό σωλήνα και ομοίως αφήστε πάλι το νερό να "τρέξει" για λίγα δευτερόλεπτα.

Το νερό ανακατεμένο με τον αέρα που θα εξέρχονται ταυτόχρονα από την κάνη θα κάνουν έναν περίεργο θόρυβο μέχρι όλος ο αέρας να εξέλθει από το αντλητικό σύστημα. Έχοντας βγάλει όλον τον αέρα από το πλυστικό μπορείτε να αναμένετε σταθερά υψηλή πίεση από το μηχάνημά σας.